WPŁYW SZAMBA NA ŚRODOWISKO I ZDROWIE.

Prawidłowo zainstalowana, zlokalizowana i konserwowana przydomowa oczyszczalnia ścieków nie powinna mieć negatywnego wpływu na jakość wody. W rzeczywistości domowy system oczyszczania ścieków może być bardziej przyjazną dla środowiska alternatywą dla publicznych oczyszczalni ścieków, które mogą wykorzystywać agresywne chemikalia do oczyszczania ścieków. Jednak gdy masz do czynienia z niesprawnym systemem septycznym, wtedy staje się to niebezpieczne. Oto, w jaki sposób niesprawny domowy system oczyszczania szamba może wpłynąć na środowisko i twoje zdrowie.

JAKOŚĆ WODY

Ekosystemy wodne zapewniają wsparcie dla życia drobnoustrojów, roślin i zwierząt. Jeśli są zanieczyszczone chemikaliami i szkodliwymi substancjami, cały proces regulacji jakości wody zostaje przerwany. Gdy domowy system oczyszczania ścieków zawodzi, może zacząć odprowadzać ścieki bezpośrednio do wód gruntowych lub powierzchniowych, zanim ścieki zostaną oczyszczone. Jeśli znajduje się w pobliżu zbiornika wodnego, może dostać się do ekosystemu i negatywnie wpłynąć na jakość wraz z nieleczonymi patogenami, składnikami odżywczymi i innymi szkodliwymi substancjami.

PATOGENY I NADMIAR SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH

Patogeny mogą powodować choroby na rekreacyjnych kąpieliskach i stwarzać zagrożenie dla ludzi i zwierząt domowych. Niewchłonięty fosfor przedostaje się do wód gruntowych i trafia do innych zbiorników wodnych, takich jak jeziora i rzeki. Zbiorniki słodkowodne są bardzo podatne na zanieczyszczenie fosforem. 

Nadmiar azotu i fosforu może spowodować w krótkim czasie przerost glonów lub sinic, wywołując zakwity glonów. Przerost glonów pochłania tlen i blokuje dostęp światła słonecznego do podwodnych roślin. Kiedy glony w końcu obumierają, tlen w wodzie jest zużywany. Może to spowodować śmierć ryb i innych organizmów wodnych oraz utworzenie regionalnych martwych stref.

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW

Jeśli przydomowa oczyszczalnia ścieków zlokalizowana w pobliżu studni nie działa prawidłowo, zanieczyszczenia ze ścieków mogą przedostać się do wody pitnej i rozprzestrzenić poważne choroby. Bakterie, wirusy i pierwotniaki ze ścieków mogą powodować choroby, takie jak dur brzuszny, choroby przewodu pokarmowego, wirusowe zapalenie wątroby typu A i cholera. 

Zanieczyszczenie wody stanowi również szczególne zagrożenie dla niemowląt. Ścieki zawierają dużo azotu z moczu, resztek jedzenia, kału i związków czyszczących. Po spożyciu te azotany mogą powodować zespół niebieskiego dziecka u niemowląt. Ten stan zmniejsza zdolność krwi niemowląt do przenoszenia tlenu. Jeśli ten stan nie zostanie wyleczony w odpowiednim czasie, może spowodować śmierć chorego niemowlęcia. Właściwa konserwacja i regularna kontrola szamba jest bardzo ważna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *